Tepelné ošetřování dřeva

Tepelné ošetřování dřeva

Všechny přepravní palety se vyrábějí ze dřeva. To může obsahovat i zárodky škůdců. Proto někdy na přání zákazníka přistupujeme k jeho tepelnému ošetřování. Je to proces, při kterém se dřevo zahřívá na teplotu, která přesahuje 50 stupňů. Při této teplotě je ponecháno po dobu 30 minut. Tento proces trvá 3 až 8 hodin. Zákazník obdrží příslušný certifikát.
Odstraňuje zárodky škůdců
K moderním metodám patří tepelné ošetřování palet. Dosaženou teplotu hlídají speciální čidla, jinak celý proces je řízen počítačem. Jeho cílem je zvýšení trvanlivosti materiálu.

Ekonomická výhodnost oprav

Zdaleka ne vždycky můžeme doporučit nechávat si je vyrábět. Stejně dobře uplatníte i poškozené, avšak až po opravě. Nemusíte se obávat, že by už nešly využít. Pokud tomu tak bude, sdělíme vám to. Do oprav silně poškozených se už opravdu nepouštíme.