Téma dní

Téma dní

V ostatných rokoch je preprava osob vďačnou témou nielen medzi ľuďmi, ale v hojnej miere sa jej venujú aj médiá. Najčastejšie v súvislosti so vzrastajúcimi cenami vlakovej či autobusovej dopravy, prípadne v súvislosti so šetrením nákladov niektorých miest a obcí, ktorého následkom je obmedzovanie spojov. Všetko uvedené je nepríjemné hlavne pre tých, ktorých sa to týka najviac a núti ich to využívať alternatívne spôsoby cestovania.

Urobte dobrý skutok              

Všetko zlé však môže byť na niečo dobré. Možno niekto z tých, ktorí nemajú inú možnosť, objaví krásu športu, napríklad cyklistiky. Pokiaľ to nemá do práce príliš ďaleko, môže počas celého roka získať celkom slušnú kondíciu. Chce to samozrejme odhodlanie a investíciu do funkčného oblečenia, odmenou však okrem kondície môže byť štíhlejšia postava a lepší zdravotný stav. Nerobím si však ilúzie, takýchto ľudí býva minimum. Väčšina naopak podľahne nutkaniu kúpiť si alebo začať viac využívať vlastné auto. Ak je to váš prípad, skúste ho viac využiť tak, že priberiete na cestu aj niekoho iného, kto takú možnosť nemá. Nielenže urobíte dobrý skutok, ale aj ušetríte planétu a to je chvályhodné.