Peníze bez práce

Peníze bez práce

Líbilo by se vám, kdyby jste dostávali peníze bez toho, že by jste chodili do práce? Jak pak by ne! Každý občan naší republiky má nárok na starobní důchod za podmínky, že odpracoval určitý počet let, které se mu započítavají do sociálního pojištění a tím vlastně vzniká za určitých předpokladů nárok na výplatu důchodových dávek v určité výši.

Jak získat penzi

Většina obyvatel ani netuší, odchod do důchodu. Nárok na řádný starobní důchod přitom vzniká pouze, jestli máme odpracovaný potřebný počet let, čili potřebnou dobu pojištění a jestli už máme potřebný důchodový věk. Dále můžete žádat o předčasný důchod, který je nižší a trvale krácený. Řádný důchod se počítá na dvě složky, základní a procentní výměry. Do důchodu vás však nemůže nikdo nutit a pokud tedy přesluhujete, zvedáte si tím výši vašeho budoucího důchodu.