Od hradů a hradeb dál staletími

Od hradů a hradeb dál staletími

Hrady byly původně pevnostmi, jejichž účelem bylo bránit šlechtu a její majetek a poddané. Ale pak někdo vymyslel děla a další těžké zbraně a hradby začaly být zbytečné a hrady se staly nejen méně bezpečné, ale i nepohodlné. I postavil se první zámek – vlastně honosná vila mezi parky, poli, lesy. Jak by takový zámek ale vypadal za kamennou zdí, že? Nijak, protože by ho nebylo vidět. Tak není divu, že se pozemky kolem zámku obehnaly nějakou zábranou. Jednak kvůli zvěři v oborách a parcích, pak kvůli zvěři venku a pak taky kvůli lidem, aby kdejaká holota nelezla panstvu na oči.

Poddaní a panstvo

Zatímco poddaní si dělali maximálně ohrady kolem svých políček na ochranu před zvěří, nebo na ochranu svých stádeček koz a ovcí, podobně jako před staletími, panstvo si začalo pořizovat často zdobené, kované ploty, nebo dokonce přímo umělecká díla, zdobená kamenickými ozdobami či sochami.