Nedostatek?

Nedostatek?

Není nedostatek jako nedostatek. Je něco jiného nedostatek zboží pro běžné potřeby obyvatelstva a něco jiného je nedostatek zákazníků, schopných si toto zboží koupit. Ať v prvním, či druhém případě, vždy je to špatně. Oba dva nedostatky zakládají podmínky pro korupci. Druhý příklad je samozřejmě nebezpečný ne z hlediska, že by výrobce uplácel zákazníky, aby si zboží koupili, to je spíš věcí obchodníků, kteří lákají kupující na stále slevy, dárkové bonusy při koupi zboží v určité hodnotě, věrnostními kartami a podobně, jen aby se zvýšil obrat, přestože reálná poptávka neroste.

Nátlak, vydírání, korupce

Výrobce je naopak tlačen obchodníky k co nejnižší nákupní ceně, tak, aby obchodníkovy marže zůstaly, pokud možno, zachovány. A je zde opět prostor pro korupci, kdy výrobce platí obchodníkovi, aby jeho výrobky odebíral a dokonce prostor pro vydírání, kdy obchodník doslova vymáhá na výrobci poplatek za umístění zboží ve svém obchodě a tlačí na snížení cen výhrůžkami, že zboží jinak neodebere.