Elektronické cigarety

Elektronické cigarety

Možná, že to ani nevíte, ale podle světové zdravotnické organizace každých 8 až 10 sekund zemře někdo právě na následky kouření. Asi víte, že jednou z nejčastějších příčin úmrtí souvisejících s rakovinou v důsledku kouření, je rakovina plic a také rakovina žaludku. Pokud si uvědomíte, že třetina mužské dospělé populace na celém světě kouří, pak není jednoduššího řešení, než přejít na elektronické cigarety.

I když nikotin je také toxický, jeho nejhorší vlastností je to, že na něj vzniká závislost. Člověk se tak stává drogově závislým a nikotin je vlastně hlavní příčinou, proč člověk není schopen s kouřením přestat. Přesto je však mnohem lepší zůstat závislý na nikotinu a řešit elektronické cigarety, než podlehnout závažnému onemocnění, které s sebou přináší klasické kouření cigaret především vdechováním spousty škodlivých látek včetně dehtu.
I když se vám tedy nepodaří nadobro s kouřením přestat, elektronické cigarety vám představují možnost, jak sice zůstat závislý na nikotinu, ale ve své podstatě se vyhnout vážným zdravotní rizikům.