Cimex lectularius

Cimex lectularius

Štěnicetvoří samostatnou čeleď Cimicidae a zároveň je řadíme mezi ploštice (Heteroptera). Z celkem dvaceti tří rodů tohoto hmyzu téměř polovina dokáže parazitovat na člověku. Jedná se však o parazitování pouze příležitostné. Jeden z rodů se však na člověka přímo specializoval. Jedná se o druh domácí – Cimex lectuarius. Zatímco díky širokému používání DDT ve čtyřicátých a padesátých letech dvacátého století došlo téměř K vymýcení tohoto obtížného a nemoci přenášejícího hmyzu, již v sedmdesátých letech minulého století, kdy vysoký perzistentní účinek DDT v prostředí byl již překonán, byl pozorován jeho výrazný vzestup.

Zasáhneme okamžitě

Pokud se týká České republiky, nárůst výskytu tohoto nepříjemného hmyzu se stal markantní zejména v devadesátých letech minulého století, kdy došlo k otevření hranic a migrace obyvatel z východní Evropy za prací. V současnosti se však se štěnicemi setkáváme v nejrůznějších bytových i nebytových komplexech, například v panelových domech, kde dochází k šíření mezi jednotlivými byty. Pokud tento problém nastane, je třeba okamžitě zasáhnout. V tom případě neprodleně kontaktujte naši firmu.